Youtube-filmer

Innføring

- Fra jus3111 til jus3212
- Grunnbegreper i faget
- HASB-modellen

Avtaleekstinksjon

- Del 1: Oversikt
- Del 2: Godtroervervsloven

Kreditorbeslag

- Del 1: Introduksjon
- Del 2: Oversikt
- Del 3: Hjemmelskonflikten
- Del 4: Suksesjonskonflikten
- Del 5: Prosessuell beslagsrett

Perspektiver

- Dynamisk tingsrett i en kjøpekontrakt
- Dynamisk tingsrett ved kjøp av fast eiendom

Kåre Lilleholt har btw skrevet en sinnsykt god artikkel om det samme emnet. Les pkt. 1 og 3 i artikkelen, and it will change your dynamic life! (Visste ikke om artikkelen da jeg laga filmen. I know, noob)

Annet

- HR-2019-1073 Marine Subsea
- Manuduksjon av Hans Fredrik Marthinussen (v20)

Oppgavegjennomganger

(Se egen side)