• Rettslig plassering av mangelsspørsmålet:
  • Definisjon av mangelsbegrepet:
  • Kilder til å fastlegge realforpliktelsens innhold: Glideskala fra konkrete til abstrakte krav
  • Kontraktslovgivningens mangelsregulering: