Dynamisk tingsrett (jus3212)

=> “Regler om motstrid mellom flere uforenelige rettigheter til samme formuesgode”

Kort innføring i dynamisk tingsrett

Innføringsfilmer i dynamisk tingsrett

Still riktige spørsmål i riktig rekkefølge!

(for den lekne student)

Kommer ut etter innleveringsfristen

Mitt utvalg av dommer i dynamisk tingsrett på lovdata

Videogjennomganger og mye mer av de gamle kursoppgavene (som også er relevante i jus3213)