11. oppgave - Vegstripesaka

14. oppgave - Pengelensgata

Del I

Del II

15. oppgave - Myntens Reise

Del I

Del II

(Filmen om del II er en smule unøyaktig om nødvendigheten/hensiktsmessigheten av å drøfte ekstinksjonsspørsmålene i kronologisk rekkefølge. Dette er ikke absolutt nødvendig, men ofte det mest pedagogiske, med mindre man har grunn til å gjøre noe annet. I dette tilfellet mener jeg vi har grunn til å gjøre noe annet dersom man kommer til at Jon Syd var i god tro i del I)

16. oppgave - Ektefelleoppgaven

(Tusen takk til Maja Emilie Tungehaug (stud. jur.) for givende diskusjoner av rettsspørsmålene i Ektefelleoppgaven)

Masteroppgave om Ektefelleoppgaven av Maja Emilie Tungehaug (Karakter: A)