Jus1111: Avtale-, kjøps- og erstatningsrett

Avtalerett

Avtaleinngåelse

Avtaletolkning

Kjøpsrett

Kjøpsrettspraktikum: Tankskipoppgaven

Erstatningsrett

Fakultetsoppgavegjennomgang

- Uheldige Hans Tastad i brannsjakten på Storevik hotell

Kursoppgavegjennomgang

- Peter Ace og dirigentpinnens skadeevne

  • Powerpoint: